český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
iBiotec® NEOLUBE® F 350 Biely olej pre presné mechanizmy
Last update: 2023/03/20 11:15

MAZACÍ OLEJ NA PRESNÉ MAZANIE

Schválený podľa NSF H1

Pre agropotravinársky priemysel (APP)

Mazivo s hodnotou CODEX pre farmaceutický priemysel

Bezfarebný, bez zápachu, bez chuti

Bez organoleptických účinkov

Textilný, baliarensky,

kozmetický a parfumérsky priemysel

Mazanie prevodových zariadení

informácií a prevodových zariadení

Kompatibilný so všetkými kovmi, termosetmi, termoplastmi

Elastoméry

 

 

 

OPIS
Olejové mazivo na mazanie málo zaťažených presných mechanizmov, ale s vysokým počtom cyklov. Nezanecháva škvrny, je bez zápachu a bez chuti.
Úplne chemicky a biologicky inertné. Antioxidant, nevysušuje, nekazí sa. Úplná odolnosť voči vode.
Je nepolárne a neprepúšťa vodu. Elektrický izolant. Vykonávanie montáží, mazanie, uvoľňovanie z foriem, vytláčanie. Protipriľnavé.

 

OBLASTI POUŽITIA

Mazanie tkáčskych stavov SULZER.
Povrchová úprava šijacích nití.
Mazanie cievok, navíjačiek, vodičov nití.
Montáž tesnení O-krúžkov, dynamických alebo statických tesnení.
Montáž tesnení nádob na vodu.
Mazanie elastomérov a gumy.
Uvoľňovanie ľahkých zliatin z foriem.
Montáž elastomérov na kovové jadrá.
Posun pneumatík na dopravníkoch.
Vnútorné mazanie káblov.
Mazanie nylonových lán.
Mazanie teleskopických mechanizmov.
Mazanie vačiek a zdvíhadiel v hodinárskom priemysle.
Mazanie fotografickej, reprografickej a kancelárskej techniky.
Vyrezávanie a razba presných súčiastok.
Mazanie upevňovacích krúžkov, nitovaných čapov, spojov vybavených závitmi.
Skrutky, čapy, tyčový materiál, vedenie žalúzií, rolovacie okenice.
Zámky, pánty, závesy.
Mazanie chirurgických nástrojov, nemocničného vybavenia.
Uvoľňovanie lisovaných práškov z foriem.
Výroba liekov, ukladanie do kapsúl.
Uvoľňovanie potravín, suchárov z foriem.
Mazanie presných mechanizmov, domácich spotrebičov.
Ošetrenie vzduchových filtrov.
Ochrana koncových svoriek, kontaktov nízkeho napätia.
Mazanie meračov, spínačov, relé.
Mazanie remeníc, kladiek, zipsov.

Mazanie ložísk (ktoré inak nemožno mazať), ističov, na transformátoroch vysokého napätia.

Olejovanie potápačských agregátov po polročnej kontrole.

 

NÁVOD NA POUŽITIE
Sprej niekoľkokrát pretrepte zdola nahor. Nastriekajte zo vzdialenosti 15 až 25 cm od plochy, ktorú chcete ošetriť, podľa jej veľkosti.

Sprej možno používať v akejkoľvek polohe.

Nebezpečné v balení aerosól. Dodržiavajte predbežné opatrenia týkajúce sa používania, bezpečnostné vety nachádzajúce sa na obale, ako aj karty bezpečnostných údajov. Výhradne na profesionálne používanie.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI MAZACIEHO OLEJA

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

vizuálny

Kvapalný

nm

Farba

Vizuálna

Bezfarebný

nm

Zápach

Posúdenie čuchom

Bez zápachu

nm

Merná hmotnosť pri 20°C

NF EN ISO 12.185

795

g/l

Vlastnosti tuhých mazív

Bez

Vlastnosti základového oleja

Minerálna

Kinematická viskozita

Základový olej pri 40 °C

Základový olej pri 100°C

NF EN ISO 3 104

 

70

45

 

mm2/s-1

mm2/s-1

Sulfítový popol

NF T 60.144

< 0,01

%

Index kyslosti

EN 14 104

< 0,1

mg(KOH)/g

Bod vzplanutia v uzavretej nádobe

NF EN 22.719

220

°C

Bod samovznietenia

ASTM E 659

>280

°C

Bod tuhnutia

ISO 3016

-28

°C

Nečistoty

Viac ako 25 µ

Viac ako 75 µ

Viac ako 125 µ

FTMS 791 3005

 

0

0

0

 

nb/ml

nb/ml

nb/ml

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Teplota použitia

-20 +200

°C

Korózia pásika medi 24 h 100 °C

ISO 2160

1a

hodnotenie

Straty odparením 22 h pri 121 °C

ASTM D 972

< 2

% hmotnosti

Test SHELL 4 ložiská

Priemer odtlačku

Index zaťaženia pri zváraní

 

 ISO 20.623 – ASTM D 2266

 

0,8

1800

 

mm

daN

Test SRV 

ASTM D 5707

nm

koeficient

Test napučania elastomérov   

(rozmerová odchýlka)

FTM 791

< 0,005

%

Odstránenie prevádzkového hluku

FAG MMG 11

2

klasifikácia

Maximálna povolená rýchlosť 

0,01

m/s-1

Odolnosť voči vymývaniu vodou pri 80 °C   

ASTM 1264

-5,8

%

Záberový moment za studena pri -20 °C

ASTM D 1478-63

10

N.cm

*nm: nenamerané alebo nemerateľné

DOPLŇUJÚCE VLASTNOSTI 

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Index lomu pri 20°C

ISO 5661

1,4440

Index

 

BALENIA

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Sprej 650 ml

Bezfarebné mazivo, bez zápachu, bez chuti, bez organoleptických účinkov. CODEX, schválený podľa NSF H1. Mazanie informačných prevodov, mechanických súčiastok so slabým zaťažením. Vyberateľné zariadenia, DETECT BLUE® zistiteľné, detekovateľné. HACCP BRC8 IFS. biely olej, bez zápachu, bez farby, bez chuti, Codex, potravinársky, certifikovaný podľa NSF na mazanie presných mechanizmov. biely olejový aerosól, bezfarebný olejový aerosól, aerosól s olejom na súčasti prichádzajúce do styku s potravinami, potravinársky mazací olej, olejový aerosól ibiotec, biely mazací olej, olej NSF. výrobcovia priemyselných mazív, dodávatelia priemyselných mazív. olej na presné mechanizmy, olej Codex, mazivo pre styk s potravinami, olejovanie potápačských tlakových fliaš. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu.

 

                          

  

  Nádoba s objemom  20 L

Bezfarebné mazivo, bez zápachu, bez chuti, bez organoleptických účinkov. CODEX, schválený podľa NSF H1. Mazanie informačných prevodov, mechanických súčiastok so slabým zaťažením. Vyberateľné zariadenia, DETECT BLUE® zistiteľné, detekovateľné. HACCP BRC8 IFS. biely olej, bez zápachu, bez farby, bez chuti, Codex, potravinársky, certifikovaný podľa NSF na mazanie presných mechanizmov. biely olejový aerosól, bezfarebný olejový aerosól, aerosól s olejom na súčasti prichádzajúce do styku s potravinami, potravinársky mazací olej, olejový aerosól ibiotec, biely mazací olej, olej NSF. výrobcovia priemyselných mazív, dodávatelia priemyselných mazív. olej na presné mechanizmy, olej Codex, mazivo pre styk s potravinami, olejovanie potápačských tlakových fliaš. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu.

Produkt pre agropotravinársky priemysel (APP)

Je v súlade s postupom alebo metódou HACCP

Analýza rizík, Kritické body na ich zvládnutie

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS

 

Kategória NSF: 

Mazivo H1: použiteľné v oblastiach výroby potravín. Použiteľné ako protikorózne činidlá, proti priľnavosti spojov na uzáveroch nádob, ako mazivá zariadení umiestnených v oblastiach s možným stykom s potravinami.

 

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE