český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
iBiotec® NEOLUBE® F 350 Bílý olej pro přesné mechanismy
Last update: 2023/03/20 11:16

PŘESNÝ MAZACÍ OLEJ

S osvědčením NSF H1

Pro zemědělský a potravinářský průmysl

Mazivo Codex pro farmaceutický průmysl

Bezbarvý, bez zápachu, bez chuti

Bez organoleptických účinků

Textilní průmysl, obalový průmysl

Kosmetika, parfumerie

Mazání převodových zařízení

Informací a převodových zařízení

Kompatibilní s veškerými kovy, termosety, termoplasty

Elastomery

 

 

 

 

 

POPIS
Tekutina na mazání přesných lehce zatížených mechanismů a při nízkých rychlostech, ale s vysokým počtem cyklů. Nezanechává skvrny, je bez zápachu, bez chuti.
Zcela chemicky a biologicky inertní. Antioxidant, nevysušuje, nežlukne. Naprostá odolnost vůči vodě.
Je nepolární a nepropouští vodu. Elektrický izolant. Provádění montáží, mazání, uvolňování z forem, vytlačování. Nepřilnavý povrch.

 

OBLASTI POUŽITÍ

Mazání tkalcovských stavů SULZER.
Nanášení enzymů na nitě.
Mazání útků, navíječek, vodičů nití.
Montáž těsnění O-kroužků, dynamických nebo statických těsnění.
Montáž těsnění nádob na vodu.
Mazání elastomerů a pryže.
Uvolňování lehkých slitin z forem.
Montáž elastomerů na kovová jádra.
Posun pneumatik na dopravnících.
Vnitřní mazání kabelů.
Mazání nylonových lan.
Mazání teleskopických mechanismů.
Mazání vaček a zdvihátek v hodinářském průmyslu.
Mazání fotografických, reprografických, kancelářských zařízení.
Vyřezávání a ražba přesných dílů.
Mazání upevňovacích kroužků, nýtovaných čepů, spojů opatřených závity.
Šrouby, čepy, tyčoví, vedení žaluzií, rolovací okenice.
Zámky, panty, závěsy.
Mazání chirurgických nástrojů, vybavení nemocnic.
Uvolňování komprimovaných prášků z forem.
Výroba léků, ukládání do kapslí.
Uvolňování potravin, sucharů z forem.
Mazání přesných mechanismů, elektrospotřebičů.
Ošetření vzduchových filtrů.
Ochrana koncových svorek, kontaktů nízkého napětí.
Mazání měřičů, vypínačů, relé.
Mazání řemenic, kladek, zipů.

Mazání ložisek (které nelze mazat tukem), jističů, na transformátorech vysokého napětí.

Olejování potápěčských agregátů po pololetní kontrole.

 

NÁVOD K POUŽITÍ
Protřepejte sprej po dobu několika sekund zdola nahoru. Nastříkejte ze vzdálenosti 15 až 25 cm od plochy, kterou chcete ošetřit, podle její velikosti.

Sprej se dá používat v jakékoliv poloze.

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MAZACÍHO OLEJE

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Vzhled

vizuální

Tekutý

nm

Barva

Vizuální

Bezbarvý

nm

Zápach

Čichový vjem

Bez zápachu

nm

Měrná hustota při 20°C

NF EN ISO 12,185

795

g/l

Typ tuhých maziv

-

Neobsahuje

-

Povaha základového oleje

-

Minerální

-

Kinematická viskozita

Základový olej při 40 °C

Základový olej při 100°C

NF EN ISO 3104

 

70

45

 

mm2/s-1

mm2/s-1

Sulfátový popel

NF T 60,144

< 0,01

%

Kyselost (la)

EN 14104

< 0,1

mg(KOH)/g

Bod vzplanutí v uzavřené nádobě

NF EN 22,719

220

°C

Bod samovznícení

ASTM E 659

< 280

°C

Bod mrznutí

ISO 3016

-28

°C

Nečistoty

Více než 25 µ

Více než 75 µ

Více než 125 µ

FTMS 791 3005

 

0

0

0

 

nb/ml

nb/ml

nb/ml

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Teploty použití

-

-20 +200

°C

Koroze měděného pásku po 24 h při 100 °C

ISO 2160

1a

kotace

Ztráta odpařováním 22 hod při 121 °C

ASTM D 972

< 2

hmotn. %

Test SHELL se 4 kuličkami

Průměr opotřebení

Index svarového zatížení

 

 ISO 20.623 – ASTM D 2266

 

0,8

1800

 

mm

daN

Test SRV 

ASTM D 5707

nm

koeficient

Test bobtnání elastomerů   

(variace rozměrů)

FTM 791

< 0,005

%

Odstranění provozní hlučnosti

FAG MGG 11

2

klasifikace

Maximální přípustná rychlost 

-

0,01

m/s-1

Odolnost vůči vymývání vodou při 80 °C   

ASTM 1264

-5,8

%

Záběrový moment za studena při -20 °C

ASTM D 1478-63

10

N.cm

* nm: neměřeno nebo neměřitelné

DOPLŇUJÍCÍ VLASTNOSTI 

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Index lomu při 20 °C

ISO 5661

1,4440

Index

 

PŘEDSTAVENÍ

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Sprej 650 ml

Bezbarvé mazivo, bez zápachu, bez chuti, bez organoleptických účinků. CODEX, schváleno dle NSF H1. Mazání informačních přenosů, mechanických součástek se slabým zatížením. Odnímatelná zařízení DETECT BLUE® lze sledovat, detekovat. HACCP BRC8 JFS. bílý olej, bez zápachu, bezbarvý, bez chuti, Codex, potravinářský, osvědčení NSF pro mazání přesných mechanismů. sprej bílý olej, sprej bezbarvý olej, sprej olej pro styk s potravinami, olej na mazání potravinářský, sprej olej ibiotec, bílý olej na mazání, olej NSF. výrobci průmyslových maziv, dodavatelé průmyslových maziv. olej na přesnost, olej Codex, potravinářské mazivo, olejování potápěčských agregátů, olejování potápěčských tlakových lahví. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

                          

  

  Kanystr 20 L

Bezbarvé mazivo, bez zápachu, bez chuti, bez organoleptických účinků. CODEX, schváleno dle NSF H1. Mazání informačních přenosů, mechanických součástek se slabým zatížením. Odnímatelná zařízení DETECT BLUE® lze sledovat, detekovat. HACCP BRC8 JFS. bílý olej, bez zápachu, bezbarvý, bez chuti, Codex, potravinářský, osvědčení NSF pro mazání přesných mechanismů. sprej bílý olej, sprej bezbarvý olej, sprej olej pro styk s potravinami, olej na mazání potravinářský, sprej olej ibiotec, bílý olej na mazání, olej NSF. výrobci průmyslových maziv, dodavatelé průmyslových maziv. olej na přesnost, olej Codex, potravinářské mazivo, olejování potápěčských agregátů, olejování potápěčských tlakových lahví. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

Výrobek pro zemědělský a potravinářský průmysl

Spadá do přístupu nebo metody HACCP

Analýza rizik, řízení kritických bodů

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS 

 

Kategorie NSF: 

Mazivo H1: lze používat v oblasti výroby potravin. Použitelné jako antikorozní prostředek, prostředek proti přilnavosti spojů na zavírání nádrží, jako mazivo na zařízení nacházející se v zónách s možným stykem s potravinami.

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE